T2-T7: 8:00 - 17:00 (024) 3998 1711    vinacomi968@gmail.com
Đăng ký Đăng nhập
 

Bản quyền thương hiệu

Các bước đăng ký bản quyền với Cục sở hữu trí tuệ

Kính gửi quý khách hàng:
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi xin được tư vấn trình tự,
thủ tục và mức giá đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như sau:
1. Khách hàng cần cung cấp nhãn hiệu muốn bảo hộ (nhãn hiệu đã được thiết kế, nếu có cả phần hình và phần chữ thì phải cung cấp tổng thể các phần của nhãn hiệu)
2. Xử lý yêu cầu của khách hàng
- Tư vấn: Trình tự thủ tục; hồ sơ cần cung cấp; cách thức triển khai
Bước 1:
Khách hàng đưa ra nhãn hiệu và nhờ công ty tra cứu trước xem khả năng bảo hộ của nhãn hiệu đó như thế nào, phí tra cứu sẽ là 500.000/ lần tra cứu. Phí này yêu
cầu phải thanh toán ngay trước khi công ty thực hiện tra cứu. Công ty sẽ tra cứu và trả lời khách hàng nhãn hiệu có khả năng bảo hộ hay không, nếu không sẽ tư vấn
sửa đổi nhãn hiệu để nhãn hiệu có khả năng bảo hộ. Nếu tra cứu trước (thanh toán phí tra cứu trước) thì khi khách hàng tiếp tục tiến hành ký hợp đồng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho 1 sản phẩm/dịch vụ thì phí dịch vụ còn 2 triệu + 1,5 triệu phí nhà nước (chưa bao gồm VAT).
Hoặc:
Khách hàng không nhờ tra cứu trước mà ký hợp đồng bảo hộ nhãn hiệu ngay. Lúc này phí dịch vụ sẽ là 2,5 triệu + 1,5 triệu phí nhà nước (chưa bao gồm VAT). Làm theo cách này có nghĩa là sau khi ký hợp đồng, Công ty sẽ làm lần lượt tất cả các bước từ tra cứu nhãn hiệu, đưa ra tư vấn sửa đổi, bổ sung nhãn hiệu (nếu cần để
nhãn hiệu có khả năng được bảo hộ),….

Bước 2: Xong bước tra cứu, đã thống nhất được nhãn hiệu có khả năng được bảo hộ, Công ty sẽ soạn hồ sơ gửi để khách hàng ký, đóng dấu và tiến hành nộp hồ sơ
cho Cục SHTT.
Chú ý: Mức phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu so với trước đây tăng là do phí nhà nước - phí thu của Cục SHTT đối với bảo hộ nhãn hiệu đã tăng lên nhiều (1,5
triệu/ nhãn hiệu/1 nhóm), áp dụng từ ngày 01/01/2017, còn phí dịch vụ Công ty vẫn giữ nguyên.
3. Phương thức thanh toán
Như ở trên, phương thức thanh toán cũng được chia làm 2 cách tuỳ thuộc vào cách mà khách hàng lựa chọn hình thức tra cứu:
Cách 1: Nếu tra cứu trước thì thanh toán trước tiền tra cứu ( 500.000/ 1 lần tra cứu). Sau đó, nếu ký hợp đồng sẽ thanh toán 3,5 triệu.
Cách 2: Nếu ký hợp đồng ngay, sẽ thanh toán theo hợp đồng với tổng phí là 4 triệu (2,5 triệu phí dv + 1,5 triệu phí nhà nước). Chia làm 2 lần thanh toán: Lần 1 thanh
toán 50% phí dv và 100% phí nhà nước, thanh toán ngay khi ký hợp đồng; lần 2 thanh toán nốt số tiền còn lại sau khi nộp xong hồ sơ tại Cục SHTT)
4. Trách nhiệm của VINACOMI
- Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của Cục
- Giục, nhắc nhở chuyên viên xử lý (gửi công văn nếu cần)
- Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có yêu cầu của Cục)
- Thông báo các kết quả giải quyết hồ sơ cho khách hàng
VINACOMI sẽ có trách nhiệm thực hiện các công việc trên cho đến khi khách hàng nhận được văn bằng chính thức.
Đây là toàn bộ mức phí bảo hộ cho 1 sản phẩm/dịch vụ cho đến khi khách hàng được nhận văn bằng bảo hộ. Đây là bảo hộ thông thường, còn nếu muốn bảo hộ
mạnh thì khách hàng cần thêm chi phí.
Trên đây là thư tư vấn và báo giá đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của Công ty, nếu có gì thắc mắc khách hàng liên hệ lại với công ty để rõ hơn.